Kada pada kiša sijaju, kada je suvo bujaju

2013. je prva godina u kojoj su naši jedinstveni Optimum® AQUAmax® hibridi testirani na njivama    poljoprivrednika. Uvođenje je bilo veoma uspešno: ovi hibridi su pokazali izuzetne rezultate prinosa u tako sušnoj godini kakva je bila sezona 2013. Uvođenje novih Optimum® AQUAmax® hibrida će se nastaviti čak i sa većim brojem proizvoda. Detaljnije

Pioneer® brand Optimum® AQUAmax® hibridi za sezonu 2014.

P9175 CRM 91 (FAO 260)

P9175

Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno.

P9911 CRM 99 (FAO 400)

P9911

Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u AQUAmax grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni.

P0216 CRM 102 (FAO 510)

P0216

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa. Poseduje snažan korenov sistem. Može se gajiti u svim regionima.

P0412 CRM 103 (FAO 550)

P0412

Novi AQUAmax hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji. Odličan kandidat za kvalitetnu silažu. Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature.

DuPont Pioneer istraživanja

Mnogo toga se promenilo od našeg osnivanja 1926. godine. Jedna stvar koja nije, je naša ideja vodilja – naš uspeh je zasnovan na uspehu naših kupaca. Ovo ubeđenje nam je pomoglo da postanemo vodeći u razvoju i snabdevanju superiornom genetikom biljaka ratarima širom sveta. A to je tim ratarima pomoglo da unaprede produktivnost, profitabilnost i održivost. Negovanje dugogodišnje saradnje se odvija kada slušamo svoje kupce, hodamo po njihovim njivama i delimo tehničke resurse kako bismo razvili rešenja.

Detaljnije...

Novi hibridi suncokreta i uljane repice

PR64LE19 RM 46

PR64LE19

Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Stablo srednje visine sa vrlo čvrstim korenom. Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom.

PT200CL

PT200CL

Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona. PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14.

 
Poncho

POSEJEŠ I NE BRINEŠ!

Agrotehnika kukuruza

kadar iz filma

Pročitajte i pogledajte