Kada pada kiša sijaju, kada je suvo bujaju

2015. je treća godina kako svojim partnerima nudimo naše jedinstvene Optimum® AQUAmax® hibride Pioneer brenda. U toku ove tri godine iskustva, hibridi pod imenom Optimum® AQUAmax® su postali veoma popularni i traženi. U najboljim uslovima, ali i u sušnom okruženju - ovo je osnova za priču o njihovom uspehu!Detaljnije

Sprega nauke i prakse

DuPont Pioneer istraživačka stanica

Kompanija DuPont Pioneer je nakon višegodišnjeg prisustva u Srbiji otvorila 2014. godine Istraživačku stanicu u Staroj Pazovi sa osnovnim ciljem da obezbedi kvalitetno ispitivanje novostvorenih hibrida kukuruza i suncokreta u agroekološkim uslovima Srbije. 

Šta konkretno proizvođači kukuruza i suncokreta u Srbiji dobijaju radom ove Istraživačke stanice? Proizvođači sada imaju brži pristup najnovijoj generaciji hibrida kao i svi ostali farmeri u svetu, a time značajno smanjujemo vreme od nastanka hibrida do njegovog uvođenja u proizvodnju. U toku 2014. godine stanica je testirala ukupno 184 hibrida kukuruza, od čega je 137 novih hibrida

Detaljnije...

Novi hibridi kukuruza za sezonu 2015

P9721
P0704
P0865

Novi hibridi suncokreta i uljane repice

P64LL92 RM 44

PR64LE19

Novi srednje kasni hibrid vrlo visokih prinosa. Stablo nisko, čvrsto sa jakim korenom. Ima srednje krupne do krupne glave.

PX104

PT200CL

Novi polupatuljasti hibrid u MAXIMUS® grupi koji obezbeđuje 3-4 % bolji prinos od starije genetike. Dobre je tolerantnosti na bolesti.

 
SONIDO

Agrotehnika kukuruza

kadar iz filma

Pročitajte i pogledajte