Agrotehnika kukuruza

Rešavanje žetvenih ostataka

U zavisnosti od vrste preduseva razlikuje se i način rešavanja žetvenih ostataka. Najčešći predusev za kukuruz kod nas su pšenica, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa...

Osnovna obrada

Osnovna obrada kao što i samo ime kaže je osnova, odnosno prva operacija od koje zavise i sve kasnije. Od osnovne obrade zavisi kakva će biti predsetvena priprema u proleće, zavisi koliki će biti napad korova, kvalitet setve a na kraju koliki će biti prinos kukuruza.

Dorada semena

Kompanija Pioneer je jedna od retkih kompanija u svetu koja ima daleko strožiji interni standard kvaliteta semena nego što su zakonski propisani, a isto to zahteva i od svojih partnera...

Zimski sastanci

Zimski sastanci predstavljaju vrlo značajnu aktivnost koju Pioneer sprovodi na terenu tokom zimskih meseci. Oni imaju za cilj da našim kupcima predstavimo novine u paleti proizvoda, u tehnologiji proizvodnje...

Izbor hibrida kukuruza

Izbor hibrida za setvu je ključni korak u ostvarenju uspešne proizvodne prakse.

U ovom tekstu Pioneer će vam ukazati na samo neka od pitanja o kojima svaki proizvođač treba da vodi računa pre konačne odluke.

Predsetvena priprema zemljišta

Predsetvena priprema ima za cilj da obezbedi kvalitetne preduslove za klijanje i nicanje kukuruza. Osnovni preduslovi za dobro i brzo klijanje i nicanje su: dovoljno vlage u zemljištu i tvrda posteljica sa rastresitim gornjim slojem zemljišta, kako postići najbolji kvalitet predsetvene pripreme?

Setva

Kako obaviti kvalitetnu setvu i od kojih faktora zavisi uspešnost setve?

Sklop biljaka

Planirana gustina biljaka kod setve, primenjena agrotehnika i uticaj spoljne sredine u velikoj meri će uticati na konačan prinos kukuruza.

Tretiranje korova

Tretiranje herbicidima može se obaviti u dva navrata, posle setve a pre nicanja i nakon nicanja, sve u zavisnosti od spektra korova i njihovog potencijala.

Međuredno kultiviranje

Međuredna kultivacija – špartanje – paranje su sinonimi za jednu od najznačajnihjih operacija nege useva kukuruza. Ovom merom postiže se nekoliko efekata značajnih za kukuruz.

Generativna faza

Razvoj i tok generativne faze su ujedno i jedni od najkritičnijih faza razvoja kukuruza i u velikoj meri mogu uticati na visinu i kvalitet prinosa.

Kukuruzna silaža

Da bi silaža bila dobrog kvaliteta potrebno je ispuniti nekoliko uslova vrlo bitnih za njenu pripremu.

Dani polja

Dani polja u organizaciji kompanije Pioneer su u mnogome različiti u odnosu na druge kompanije...

Ubiranje kukuruza

Bez obzira na koji način se ubira kukuruz najvažnije je da se ova operacija obavi što pre, iz razloga da bi na vreme rešili žetvene ostatke i uzorali parcelu.